• Vyšetrenie lekárom
    Fyziatricko-rehabilitačná
    ambulancia

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia - vyšetrenie lekárom

lekár vám vypracuje individuálny liečebný plán

Pacienti sa na vstupné lekárske vyšetrenie objednávajú osobne, alebo telefonicky, pričom potrebujú Výmenný lístok -odporúčanie praktického lekára, detského lekára alebo iného odborného lekára. Ak sa nejedná o nadštandardnú liečbu, vyšetrenie a procedúry hradia zmluvné zdravotné poisťovne.

Pacienti môžu prísť na vstupné vyšetrenie aj na vlastnú žiadosť – v tomto prípade lekárske vyšetrenie a procedúry hradia ako samoplatcovia v plnom rozsahu priamou platbou.

Objednanie termínu vyšetrenia

Lekárka FBLR  tel.: e-mail
MUDr. Ľubica Knéslová +421 414353294 info@rehabilitacia-turzovka.sk

Ordinačné hodiny ambulancie

 Deň  Čas
Pondelok 8:00-12:00 | 12:30-16:00
Utorok 8:00-12:00 | 12:30-16:00
Streda neordinuje sa
Štvrtok neordinuje sa
Piatok neordinuje sa
Sobota zatvorené