Naše zariadenie

Poskytujeme komplexnú fyzioterapeutickú starostlivosť pre deti v predškolskom a školskom veku, mládež, dospelú populáciu aj seniorov. V roku 2021 plánujeme priestory zrekonštruovať.