Naše zariadenie

Poskytujeme komplexnú fyzioterapeutickú starostlivosť pre deti v predškolskom a školskom veku, mládež, dospelú populáciu aj seniorov. V roku 2022 sme priestory zrekonštruovali.