Teploliečba a svetloliečba

Teploliečba patrí k metódam fyzikálnej terapie, pri ktorej sa teplo do organizmu privádza za účelom prevencie, liečby a rehabilitácie.

Parafínové zábaly 

Prikladajú sa lokálne na postihnutú oblasť jednorázovo, alebo opakovane vo forme obkladov, pričom tuhnúci parafín uvoľňuje a odovzdáva teplo. Tento efekt sa využíva všade tam, kde potrebujeme uvoľniť svalové spazmy, zlepšiť prekrvenie, alebo pripraviť telo na masáž, či aktívne cvičenie.

Magnetoterapia sa aplikuje na postihnuté miesta buď formou platní, alebo dutých valcov, do ktorých sa nasunie končatina alebo trup.

Magnetoterapia - Impulz

náš tím - Impulz

Svetloliečba zase využíva terapeutické účinky svetla, ktoré má rôznu vlnovú dĺžku a podľa jeho viditeľného, alebo neviditeľného spektra môže lekár indikovať jeho optimálnu aplikáciu.

Laser

Moderné laserové prístroje triedy 3.B generujú koncentrovaný lúč svetla, ktorý má pri vlnovej dĺžke od 532 do 1064 nanometrov unikátne liečebné vlastnosti pri širokom spektre diagnóz v oblasti rehabilitácie porúch pohybového aparátu.

Terapeutická laseroterapia je používaná ako neinvazívna metóda, ktorá zabezpečuje najmä 3 hlavné efekty:

  1. Biostimulačný účinok
  2. Protibolestivý účinok
  3. Protizápalový účinok

K ďalším pozitívnym vlastnostiam laseru patrí zlepšenie prekrvenia, ústup opuchov a utlmenie bakteriálnej a vírusovej infekcie v danej oblasti.

Laseroterapia sa aplikuje na postihnuté miesto špeciálnou sondou, ktorá je napojená na diódový generátor. Vzhľadom na to, že pri neopatrnej aplikácii na oblasť očí by mohlo prísť k poškodeniu sietnice, musia mať počas ošetrenia terapeut i pacient špeciálne tmavé okuliare.

Laser - Impulz

Laser - Impulz

Laser - Impulz

Laser - Impulz