Fyzikálna terapia

V rehabilitačných programoch pri poruchách a bolestivých stavoch pohybového aparátu sa úspešne využívajú prostriedky modernej fyzikálnej terapie, ktoré sú predpisované buď samostatne, alebo v kombinácii s metódami liečebného telocviku a relaxačných procedúr. Medzi najpoužívanejšie procedúry patria:

  • Magnetoterapia
  • Ultrazvuk
  • Laser
  • Tens
  • Diadynamické prúdy
  • Interferenčné prúdy
  • Elektrostimulácia

Magnetoterapia

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia spôsobuje blokovanie priechodu bolestivých vnemov z miesta bolesti cez miechu až do mozgových centier. V dôsledku toho dochádza k výraznému terapeutickému efektu – tlmeniu bolesti, zníženiu útlaku nervov, odstráneniu zápalov a opuchov. V rehabilitačných programoch bol preukázaný liečebný účinok pri odstránení bolestivých spazmov kostrového svalstva, v zlepšení metabolizmu poškodených platničiek, zmiernení bolesti opotrebovaných kĺbov a uvoľneniu obmedzenej pohyblivosti.
Cievny systém pod vplyvom pulzného magnetického poľa vykazuje schopnosť lepšie sa okysličovať a prenášať kyslík do tkanív. Zlepšená mikrocirkulácia prispieva aj k rýchlejšiemu vyplaveniu toxických látok. U pooperačných a poúrazových stavov prebiehajú rýchlejšie a kvalitnejšie regeneračné procesy a hojenie zlomenín.

Magnetoterapia sa aplikuje na postihnuté miesta buď formou platní, alebo dutých valcov, do ktorých sa nasunie končatina alebo trup.

Magnetoterapia - Impulz

náš tím - Impulz

Ultrazvuk

Mechanické vlnenie zvuku nad frekvenciou 20 kHz sa využíva za účelom liečebných účinkov, ktoré spočívajú v aplikácii mechanickej energie a tepla. Medicínski experti zistili výrazne pozitívne účinky ultrazvuku pri regeneračných procesoch v poškodených tkanivách.
Ultrazvuk aplikuje fyzioterapeut pomalým pohybom špeciálnej hlavice na postihnuté miesto. Dobrý kontakt hlavice s pokožkou zabezpečuje použitie špeciálneho kontaktného gélu. Maximum terapeutického účinku sa podľa zvolených parametrov dosahuje až do hĺbky 8 cm. V terapeutických dávkach sa ultrazvuk prejavuje ako optimálna forma mikromasáže tkanív pri súčasnom prehrievaní. Následný bezprostredný liečebný efekt je zlepšenie lokálneho prekrvenia, tlmenie bolesti, uvoľnenie svalových spazmov a zmiernenie opuchov.

Najčastejšie diagnózy pre úspešnú aplikáciu ultrazvuku sú bolesti chrbtice a platničkové syndrómy, artrózy veľkých a malých kĺbov, ischias, bolestivé syndrómy ramena a lakťa, karpálny tunel a kŕčové žily.

Magnetoterapia - Impulz

náš tím - Impulz

Laser

Moderné laserové prístroje triedy 3.B generujú koncentrovaný lúč svetla, ktorý má pri vlnovej dĺžke od 532 do 1064 nanometrov unikátne liečebné vlastnosti pri širokom spektre diagnóz v oblasti rehabilitácie porúch pohybového aparátu.

Terapeutická laseroterapia je používaná ako neinvazívna metóda, ktorá zabezpečuje najmä 3 hlavné efekty:

  1. Biostimulačný účinok
  2. Protibolestivý účinok
  3. Protizápalový účinok

K ďalším pozitívnym vlastnostiam laseru patrí zlepšenie prekrvenia, ústup opuchov a utlmenie bakteriálnej a vírusovej infekcie v danej oblasti.

Laseroterapia sa aplikuje na postihnuté miesto špeciálnou sondou, ktorá je napojená na diódový generátor. Vzhľadom na to, že pri neopatrnej aplikácii na oblasť očí by mohlo prísť k poškodeniu sietnice, musia mať počas ošetrenia terapeut i pacient špeciálne tmavé okuliare.

Laser - Impulz

Laser - Impulz

Laser - Impulz

Laser - Impulz

Elektroliečba - TENS

Znamená skratku pre transkutánnu elektroneurostimuláciu a táto liečebná metóda je založená na poznatku, že vnímanie bolesti je možné zmierniť až potlačiť stimuláciou nervových zakončení na tele. Okrem protibolestivého účinku tento typ elektroliečby uvoľňuje aj svalové spazmy a dokáže odstrániť spúšťové bolestivé body vo svaloch. Impulzy TENS sa aplikujú cez priložené špeciálne plošné elektródy v oblasti bolestivých zón v oblasti hlavy, chrbtice a končatín.

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba- diadynamické prúdy

Kombinácia súčasnej aplikácie galvanického a impulzného prúdu sa ukázala ako mimoriadne účinná pri liečbe bolestivých stavov pohybového aparátu a chrbtice. Diadynamické prístroje dokážu vytvárať rôzne typy a variácie nízkofrekvenčných impulzov, ku ktorým patrí typ MF, DF, CP, LP, RS a MM. Elektródy sa prikladajú na bolestivé zóny krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice, na kĺby s opotrebovanou chrupkou, na miesta po úrazoch, na bolestivé nervy, na končatiny pri poruchách prekrvenia a pod.

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba - interferenčné prúdy

Táto terapeutická metóda je založená na princípe skríženia dvoch strednofrekvenčných prúdov v ošetrovaných tkanivách. Interferenčné prúdy ľahko prekonávajú kožný odpor, tkanivá majú veľkú toleranciu pre stimuláciu a vhodným uložením elektród sa dosiahne efekt aj v hlbokých vrstvách.

Interferenčné prúdy majú výrazný protibolestivý, protizápalový a regeneračný efekt. Aplikácia pomocou vákuových elektród je mimoriadne praktická pre personál a komfortná pre pacienta.

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba- elektrostimulácia

Predstavuje oblasť elektroliečby, v ktorej sa využíva liečebný účinok presne tvarovaného impulzu. Prúdy majú pravouhlý, šikmý alebo iný tvar, ktorý vytvára špeciálny prístroj a aplikuje sa cez plošné alebo tužkové elektródy. Elektrostimuláciu používame za účelom výcviku oslabených svalov – elektrogymnastiky, alebo svalov dočasne nefunkčných pri obrnách nervov na horných a dolných končatinách.

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba tens - Impulz