Fyzikálna terapia

V rehabilitačných programoch pri poruchách a bolestivých stavoch pohybového aparátu sa úspešne využívajú prostriedky modernej fyzikálnej terapie, ktoré sú predpisované buď samostatne, alebo v kombinácii s metódami liečebného telocviku a relaxačných procedúr. Medzi najpoužívanejšie procedúry patria:

 • Magnetoterapia
 • Ultrazvuk
 • Laser
 • Tens
 • Diadynamické prúdy
 • Interferenčné prúdy
 • Elektrostimulácia
 • Dištančná elektroliečba

Magnetoterapia

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia spôsobuje blokovanie priechodu bolestivých vnemov z miesta bolesti cez miechu až do mozgových centier. V dôsledku toho dochádza k výraznému terapeutickému efektu – tlmeniu bolesti, zníženiu útlaku nervov, odstráneniu zápalov a opuchov. V rehabilitačných programoch bol preukázaný liečebný účinok pri odstránení bolestivých spazmov kostrového svalstva, v zlepšení metabolizmu poškodených platničiek, zmiernení bolesti opotrebovaných kĺbov a uvoľneniu obmedzenej pohyblivosti.
Cievny systém pod vplyvom pulzného magnetického poľa vykazuje schopnosť lepšie sa okysličovať a prenášať kyslík do tkanív. Zlepšená mikrocirkulácia prispieva aj k rýchlejšiemu vyplaveniu toxických látok. U pooperačných a poúrazových stavov prebiehajú rýchlejšie a kvalitnejšie regeneračné procesy a hojenie zlomenín.

Magnetoterapia sa aplikuje na postihnuté miesta buď formou platní, alebo dutých valcov, do ktorých sa nasunie končatina alebo trup.

Magnetoterapia - Impulz

náš tím - Impulz

Ultrazvuk

Mechanické vlnenie zvuku nad frekvenciou 20 kHz sa využíva za účelom liečebných účinkov, ktoré spočívajú v aplikácii mechanickej energie a tepla. Medicínski experti zistili výrazne pozitívne účinky ultrazvuku pri regeneračných procesoch v poškodených tkanivách.
Ultrazvuk aplikuje fyzioterapeut pomalým pohybom špeciálnej hlavice na postihnuté miesto. Dobrý kontakt hlavice s pokožkou zabezpečuje použitie špeciálneho kontaktného gélu. Maximum terapeutického účinku sa podľa zvolených parametrov dosahuje až do hĺbky 8 cm. V terapeutických dávkach sa ultrazvuk prejavuje ako optimálna forma mikromasáže tkanív pri súčasnom prehrievaní. Následný bezprostredný liečebný efekt je zlepšenie lokálneho prekrvenia, tlmenie bolesti, uvoľnenie svalových spazmov a zmiernenie opuchov.

Najčastejšie diagnózy pre úspešnú aplikáciu ultrazvuku sú bolesti chrbtice a platničkové syndrómy, artrózy veľkých a malých kĺbov, ischias, bolestivé syndrómy ramena a lakťa, karpálny tunel a kŕčové žily.

Magnetoterapia - Impulz

náš tím - Impulz

Laser

Moderné laserové prístroje triedy 3.B generujú koncentrovaný lúč svetla, ktorý má pri vlnovej dĺžke od 532 do 1064 nanometrov unikátne liečebné vlastnosti pri širokom spektre diagnóz v oblasti rehabilitácie porúch pohybového aparátu.

Terapeutická laseroterapia je používaná ako neinvazívna metóda, ktorá zabezpečuje najmä 3 hlavné efekty:

 1. Biostimulačný účinok
 2. Protibolestivý účinok
 3. Protizápalový účinok

K ďalším pozitívnym vlastnostiam laseru patrí zlepšenie prekrvenia, ústup opuchov a utlmenie bakteriálnej a vírusovej infekcie v danej oblasti.

Laseroterapia sa aplikuje na postihnuté miesto špeciálnou sondou, ktorá je napojená na diódový generátor. Vzhľadom na to, že pri neopatrnej aplikácii na oblasť očí by mohlo prísť k poškodeniu sietnice, musia mať počas ošetrenia terapeut i pacient špeciálne tmavé okuliare.

Laser - Impulz

Laser - Impulz

Laser - Impulz

Laser - Impulz

Elektroliečba - TENS

Znamená skratku pre transkutánnu elektroneurostimuláciu a táto liečebná metóda je založená na poznatku, že vnímanie bolesti je možné zmierniť až potlačiť stimuláciou nervových zakončení na tele. Okrem protibolestivého účinku tento typ elektroliečby uvoľňuje aj svalové spazmy a dokáže odstrániť spúšťové bolestivé body vo svaloch. Impulzy TENS sa aplikujú cez priložené špeciálne plošné elektródy v oblasti bolestivých zón v oblasti hlavy, chrbtice a končatín.

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba- diadynamické prúdy

Kombinácia súčasnej aplikácie galvanického a impulzného prúdu sa ukázala ako mimoriadne účinná pri liečbe bolestivých stavov pohybového aparátu a chrbtice. Diadynamické prístroje dokážu vytvárať rôzne typy a variácie nízkofrekvenčných impulzov, ku ktorým patrí typ MF, DF, CP, LP, RS a MM. Elektródy sa prikladajú na bolestivé zóny krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice, na kĺby s opotrebovanou chrupkou, na miesta po úrazoch, na bolestivé nervy, na končatiny pri poruchách prekrvenia a pod.

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba - interferenčné prúdy

Táto terapeutická metóda je založená na princípe skríženia dvoch strednofrekvenčných prúdov v ošetrovaných tkanivách. Interferenčné prúdy ľahko prekonávajú kožný odpor, tkanivá majú veľkú toleranciu pre stimuláciu a vhodným uložením elektród sa dosiahne efekt aj v hlbokých vrstvách.

Interferenčné prúdy majú výrazný protibolestivý, protizápalový a regeneračný efekt. Aplikácia pomocou vákuových elektród je mimoriadne praktická pre personál a komfortná pre pacienta.

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba- elektrostimulácia

Predstavuje oblasť elektroliečby, v ktorej sa využíva liečebný účinok presne tvarovaného impulzu. Prúdy majú pravouhlý, šikmý alebo iný tvar, ktorý vytvára špeciálny prístroj a aplikuje sa cez plošné alebo tužkové elektródy. Elektrostimuláciu používame za účelom výcviku oslabených svalov – elektrogymnastiky, alebo svalov dočasne nefunkčných pri obrnách nervov na horných a dolných končatinách.

Elektroliečba tens - Impulz

Elektroliečba tens - Impulz

Dištančná elektroliečba

Využíva celú radu nízko frekvenčných a stredne frekvenčných prúdov. Dovoľuje aplikovať elektrické liečebné prúdy cez obväz, fixačnú dlahu, sádru či ortézu, ako aj cez odev.

Elektromagnetické pole je pri dištančnej elektroterapii privádzané do tela špeciálnym aplikátorom, priloženým tesne nad kožu.
Procedúra je vysoko účinná pri zápalových, degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu, poúrazových stavoch, chronických bolestivých ochoreniach chrbtice a kĺbov, neurologických ochoreniach, poškodeniach periférnych nervov, šliach, svalov a kĺbov.

Účinky:

 • Analgetický účinok
 • Vazodilatačný účinok
 • Protizápalový účinok
 • Myorelaxačný účinok
 • Zlepšené hojenie mäkkých tkanív
 • Zlepšenie mikrocirkulácie v tkanivách
 • Podpora regeneračných a reparačných procesov

Elektroliečba dištančná - Impulz