IMPULZ fyziatricko-rehabilitačné zariadenie, s. r. o.

Poskytujeme komplexnú fyzioterapeutickú starostlivosť

Sme neštátne zdravotnícke zariadenie so zameraním na poskytovanie komplexnej fyzioterapeutickej starostlivosti pre deti v predškolskom a školskom veku, mládež, dospelú populáciu aj seniorov

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. , DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a. s., a pacienti EÚ

Zmluvní partneri


MUDr. Ľubica Knéslová

MUDr. Ľubica Knéslová- odborný zástupca

Lekár FBLR | Neurológia Akupunktúra
  • absolventka lekárskej fakulty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • atestácie - Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Martina Kačiaková

MUDr. Martina Kačiaková

Lekár FBLR
  • absolventka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
  • v príprave FBLR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bc. Monika Kopičiarová

Bc. Monika Kopičarová

fyzioterapeut
  • absolventka U sv. C. a M. Piešťany
Silvia Gajdičiarová

Silvia Gajdičiarová

dipl. fyzioterapeut
  • absolventka VOŠ Banská Bystrica
Denisa Jančíková

Bc. Denisa Jančíková

fyzioterapeut
  • absolventka Trenčianska Univerzita A. Dubčeka
Eva Hejčíková

Bc. Zuzana Stopková

fyzioterapeut
  • absolventka U sv. C. a M. Piešťany

Recenzie

V dnešnej dobe napredujúcej digitalizácie nám naši pacienti poďakujú aj písomne, preto sa s vami radi podelíme o takéto príspevky..